Selamat Datang....

Friday, October 21, 2011

Tunjang Komunikasi
Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cinadan Bahasa Tamil.Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan SeniBahasa. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiranbertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahan yangdigunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. SeniBahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasamelalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak.

No comments:

Post a Comment