Selamat Datang....

Monday, October 17, 2011

Matlamat dan Objektif Prasekolah

Matlamat
Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan , menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif masuk ke sekolah rendah.
Objektif
Pendidikan Prasekolah membolehkan murid-murid:
  1. Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik;
  2. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi;
  3. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa penghantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil;
  4. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kendudukannya sebagai bahasa kedua;
  5. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam;
  6. Mengamalkan nilai-nilai murni dalan kehidupan seharian;
  7. Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan 
  8. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial;
  9. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan yang baik;dan
  10. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan

No comments:

Post a Comment